Seebird – Fremtidens Verktøy For Fjernstyrt Inspeksjon

Fremtidens verktøy for remote-inpeksjon

2020 ble året da alle måtte begynne å tenke annerledes. Verden endrer seg fort og for mange bedrifter måtte man snu seg rundt for å tilpasse seg den nye hverdagen.

For Odda Technology (heretter OT) sin del, hvor hovedtyngden av produksjonen er til olje- og gassindustrien, ble den største utfordringen å gjennomføre spesielt trykktesting og sluttinspeksjoner hvor kunde krever bevitnelse av en inspektør.

Programmer som Microsoft Teams har etter hvert blitt gode verktøy for å gjennomføre møter og interaktivt jobbe sammen blant annet ved å dele skjerm og filer. På en annen side har man begrensninger med slike verktøy i tilfeller der man må få med seg detaljene og få en opplevelse at man kan inspisere utstyr og deler på nært hold som om man var fysisk til stede.

Det er her verktøyet Seebird kommer inn. Med sine høyoppløselige kameraer, fjernstyring og mulighet for å koble opp mobilkamera og boroskop, åpner man opp muligheten for å kunne gjennomføre tilfredsstillende eksterne inspeksjoner.

Screenshot fra Seebird : Inspeksjon av trykktesting ved hjelp av Seebird

Store fordeler for alle parter

Gjennom høsten 2020 har OT hatt høy aktivitet og gjennomført mange trykktestinger og leveranser av avanserte høynøyaktighetsprodukter til internasjonale kunder. I perioder har det vært leveranser av flere sammensatte og komplekse deler hver uke.

Etter en del runder med optimalisering av inspeksjonene, har OT gjennom Seebird fått en løsning kundene er blitt godt fornøyde med. Vi har fått direkte tilbakemeldinger på at OT sin utførelse og håndtering av Seebird ved trykktest har blitt utført på en svært tilfredsstillende måte.

I tillegg til å gi et godt tilbud for ekstern inspeksjon for våre kunder, blir også selve jobben mer effektiv da arbeidet kan pågå mens kunden sitter med kontrollen over kamerastyring og kan kommunisere underveis direkte med den som leder inspeksjonen. I tillegg sparer kunden selv mye tid og kostnader på å følge inspeksjoner eksternt og kunne håndtere flere inspeksjoner med færre inspektører og på kortere tid.

Systemet Seebird

Hovedkameraet som brukes for inspeksjon kan enkelt styres av kunden selv via softwaren, hvor man kan snu det i alle retninger og zoome inn og ut som man vil, uavhengig av pågående aktivitet.

Kameraet har høy oppløsning noe som gjør at man kan studere detaljer på nært hold. I tillegg kan man inspisere innvendig i små rør da det er muligheter for boroskopkontroll med et kamera med en diameter på 2,8mm.

Man kan også koble opp mobiltelefon slik at man kan navigere rundt med «live» overføring mens man kommuniserer for eksempel via et headset eller øreplugger direkte med operatøren. Alt enkelt installert på PC med plug-and-play.

boroscope remote control snippet

Skjermbilder fra hjemmesiden til Seebird –  boroscopekontroll


Ytterligere fordeler

I tillegg til nevnte besparelser og effektivisering, bidrar bruk av ekstern inspeksjon via Seebird til å redusere behov for forretningsreiser som dermed fører til lavere klimagassutslipp og industriens karbonavtrykk. Bedrifter har også muligheter til å redusere driftskostnader og kan effektivisere ressursbruken ved å unngå ventetider og forsinke planlagte aktiviteter.

Markedspotensial

Det globale markedet for digital inspeksjon, inkludert ekstern visuell inspeksjon, forventes å nå 28,9 milliarder dollar innen 2025. I tillegg tvinger EUs mål om å bli en klimanøytral økonomi innen 2050 selskaper til å finne innovative måter å redusere karbonavtrykket sitt på.

Personene bak Seebird har lang erfaring fra relevante bransjer. Systemet er opprinnelig utviklet for bruk i olje- og gassindustrien, men Seebird er også egnet for forsvars-, bil-, romfart og medisinsk industri.

Første generasjons løsning, utgitt i februar 2020, brukes for tiden av kunder i Frankrike, Italia, Norge, Storbritannia og USA. Blant de første til å ta dette i bruk var Aker Solutions, Hitec Products og Odda Technology.

Kort oppsummert

Oppsummert har Seebird, med litt optimalisering og fintuning, blitt et svært godt verktøy for Odda Technology. Vi jobber kontinuerlig for forbedring og har et tett samarbeid med Seebird om videre utvikling.

Ved å kunne tilby denne type tjeneste kan OT levere komplette og avanserte produkter som kunden selv kan monitorere uten å være fysisk til stede noe som er høyaktuelt for tiden vi er inne i, men også med tanke på fremtiden – og ikke minst miljøet da man kan redusere mye reising og spare kostnader.

Les mer om systemet på Seebird’s hjemmeside: https://www.Seebird.no/ og denne artikkelen fra The Explorer: https://www.theexplorer.no/solutions/remote-inspection-cuts-emissions-and-costs-for-industry

Flere nyheter

Se under og følg med for aktuelle nyheter om
Odda Technology.

Se alle nyheter