Odda Technology

Over 20 års erfaring og kunnskap om internasjonale industrisystemer, dedikert til å tilby de beste økonomiske løsningene til våre verdsatte kunder.

En bilbro foran en stor foss i trollsk natur.

Vår historie

Det opprinnelige selskapet ble startet i Odda i 1977, og ble deretter etablert som en del av Kongsberg Våpenfabrikk (KV), med det formål å produsere roterende deler til gassturbiner og jetmotordeler til F16- produksjonen.

Da den norske regjeringen tidlig på 70-tallet etablerte Statoil og Kongsberg Offshore, for å løfte Subseanæringen, hadde KV-miljøene en sentral rolle i utvikling og produksjon av Subsea-systemutstyr. Gjennom denne perioden var KV Odda også en nøkkelaktør i utviklingen av Subsea-produkter med høy nøyaktighet, og bidro mye til fødselen av Subsea-systemindustrien, nå en global industri.

Odda Technology er en global produsent og leverandør av koblingsprodukter til olje & gass-subseaindustrien med over 40 års erfaring innen produksjon av høynøyaktighetsprodukter.

Selskapet består av mange personer med lang industrierfaring pluss en spesialtilpasset maskinpark for maskinering, sveising, kontroll, montasje og testing. Dette kombinert med egenutviklete digitale prosesskontroll- systemer for å håndtere styring og sporbarhet ned til hver minste operasjon.

Bedriften produserer alt fra gassturbin deler til trykkbærende produkter brukt i subsea koblingssystemer for olje og gass. Nå satser bedriften også på produkter til lagringssystemer for hydrogen. Kundene er verdensledende systemindustri kunder, både nasjonalt og globalt.

Med grunnlag i sin lange industrihistorie kan Odda Technology, ved å tilby tekniske tjenester innen tidlig fase, prosjekt-, innkjøps- og produksjonskompetanse, innen sveise- og maskinbearbeiding, opprettholde en ledende posisjon innen alle fagområder.

Selskapet og lederteamet er et bredt sammensatt kollegium, med en kombinasjon av personer med over 40 års industrierfaring til yngre krefter, som alle deler ønsket om å være på topp innen den globale høynøyaktighetsproduksjonen.

Gjennom alle disse årene er miljøet i bedriften stadig utviklet, mennesker og maskiner, i tett samspill med digitale egenutviklete systemer, gjør at bedriften kan håndtere de mest komplekse oppdrag. Kompetansen og erfaringen er satt inn i digitale systemer og overføres kontinuerlig til yngre krefter som skal føre bedriften videre en i tøff internasjonal konkurranse.

Vår visjon

Odda Technology skal være førstevalget hos våre kunder som trenger høynøyaktighets-produkter, ikke bare gjennom å kunne tilby produksjon, men også tjenester innen automatisert (digitalisert) prosjektstyring som gjør at våre kunder totalt sett får levert mest mulig kost effektive produkter. Dette for å skape merverdi for våre kunder, ansatte og samfunn.

Se tjenester

Forretningsidé

Odda Technology skal være en totalleverandør innen produktsegmentene Subsea-, Gassturbiner- og Industri- høynøyaktighets produkter ved å tilby prosjekt-, innkjøp- og produksjons- kompetanse. Selskapet skal bli ledende innen alle disipliner bedriften er engasjert i.

Industry 4.0

Selskapets 'Industry 4.0' digitale systemer for styring og operativ kontroll av prosjekter og produksjon skal brukes som en kostnadseffektiv kontakt med kunder og leverandører, og bidra til å fremme og styrke markedsfordelen for partene.

Selskapets velutstyrte 6000 m2 anlegg er plassert i Ullensvang kommune, hvor vi har fordelene med høy industriell kompetanse.

Ønsker du å bli lærling hos oss?

Årlig tar vi imot lærlinger på tvers av flere fag. Vi er på jakt etter lokale ungdommer som skal være med oss i den spennende fremtiden vår. 

Mange av de som har vært lærlinger hos oss har endt opp med fast ansettelse og det er gode muligheter for å utvikle seg i vår bedrift.

Lærlingeplasser vi normalt kan tilby:
- Kontor- og administrasjonsfaget
- Sveisefaget
- CNC-/maskineringsfaget
- Industrimekanikerfaget
- Dimensjonskontrollfaget

Karriere

Hos oss kan du få en spennende karriere og ha muligheten til å utvikle deg. Man kan også få prøvd seg i forskjellige avdelinger og har du den rette innstillingen kan veien være kort til nye muligheter.

Følg med på sidene våre for eventuelle åpne jobber, eller kontakt oss.

HSEQ

Moral er en genetisk arv som vi bærer i vårt DNA og etikk er det som former våre verdiprinsipper og formål i samfunnet.

OT tolererer ikke noen form for korrupsjon og er forpliktet til å drive sin virksomhet med integritet og i samsvar med høye etiske standarder, gjeldende lover, regler og forskrifter som regulerer bestikkelse og korrupsjon.

Disse etiske retningslinjene gjelder alle som handler på vegne av OT, inkludert aksjonærer, ansatte, entreprenører, konsulenter, agenter og andre tredjeparter som representerer oss med hensyn til bestikkelse og korrupsjon i alle former, direkte eller indirekte, aktiv eller passiv og i både privat og offentlig sektor, inkludert men ikke begrenset til klienter / kunder, nasjonal og utenlandsk offentlig forvaltning, nasjonale og utenlandske statlige myndigheter.

Overholdelse av disse retningslinjene er obligatorisk.

Sertifiseringer

ISO 45001: 2018

ISO 14001: 2015

ISO 3834-2: 2021

ISO 9001: 2015

Møt folkene bak Odda Technology

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Frode Bukkøy

Purchase Manger ‎ ‎

Administrasjon

Helge Leonhardsen

Weld Manager/IWE

Administrasjon

Inge Westgarden

Sales/Project Manager

Administrasjon

Marcos Segui

Business Developer

Administrasjon

Agnete Bjelland

HR Manager‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎

Økonomi

Kevin Bratteli

NDE Level 3

NDE Level 3

QA/QC

Torun Torblå

Leder, finans / Autorisert regnskapsfører

Økonomi

Kontakt oss

Vil du vite mer? Fyll inn skjemaet så kontakter vi deg.

Takk! Du hører fra oss snarest.
Oida, her gikk det galt. Vennligst prøv igjen.