Prosjektering Og Anskaffelser

Odda Technology as har en egen avdeling for prosjektering og innkjøp. Avdelingene består av personer med lang erfaring spesielt innenfor Subsea-sektoren samt innkjøp av avansert utstyr i henhold til kundens krav.

Kontakt oss

Hva vi leverer

Våre dyktige prosjektledere har ansvar for kontraktsgjennomgang og utarbeidelse av gjennomføringsstrategi samt økonomiske rutiner i prosjekt. Kontakt og rapportering mot kunde er en daglig rutine, samt håndtering av kontraktsendringer og ekstraarbeid. Tett samarbeid med dokumentasjonsavdelingen for å tilfredsstille krav og spesifikasjoner. Prosjektlederne styrer ingeniørarbeidet, planleggingen og rapporteringen, samt oppfølging mot innkjøp.

Våre erfarne innkjøpere dekker alle typer innkjøp, og spesielt tekniske anskaffelser til prosjekt iht. kundekrav. Dette innebærer også tett oppfølging av våre leverandører.

Maskiner

No items found.

Kontakt

Ta kontakt med

Trond

for mer informasjon.