Odda Technology AS Mottar NOK 400.000,-

Fra Vestland Fylkeskommune Til Forprosjektet «Hardanger Hydrogen Hub»

Odda Technology skal i samarbeid med klyngepartnerne TechnipFMC, Statkraft, Tizir Titanium & Iron og Fluorsid Noralf etablere et tverrfaglig konsortium for utvikling av industriprosjektene under paraplyen «Hardanger Hydrogen Hub».

Med oss i dette arbeidet er de lokale aktørene Hardanger Industri, Næringshagen i Ullensvang og Kongsberg Klyngen, sistnevnte støttet fra Viken Fylkeskommune.

Sammen skal vi etablere et konsortium med sentrale verdikjedepartnere for å styrke kompetansen innen grønn produksjon, med søkelys på bedre utnyttelse av vannkraften, kvalifisering av undervanns H2 lager, erstatte fossile prosessmedier med fornybare og ta vare på overskuddsenergi til bruk i ny produksjon.

Forprosjektet skal i første omgang sikre en sterk organisering, samt god forankring i industrien og hos ansvarlige for rammebetingelser.

Prosjektet skal også forankre tverrfaglige problemstillinger og kravspesifikasjoner som skal løftes videre inn i et hovedprosjekt.

Målet er også samtidig å motivere Norsk leverandørindustri til å være med å utvikle nye leverandørkjeder for H2 produkter basert på de forskjellige system-behovene i delprosjektene, mange vil være basert på kompetanse og erfaring fra olje og gass bransjen, spesielt innen subsea.

Vi er veldig glade for at vi har fått midler til å bygge et konsortium for videre utvikling av prosjektene under samlebetegnelsen «Hardanger Hydrogen Hub». Dette viser at Vestland og Viken fylker er bevisst sin industrielle historie, og er med og fører denne videre innen nye spennende teknologisegmenter.

Hydrogen er en viktig del i grønn omstilling og er et sentralt lagringsmedium for å ta vare på overskuddsenergi fra alle typer energikilder, i små eller store anlegg.

Dette danner grunnlag for å produsere energibæreren til en lav kostnad og kan skape nye verdikjeder som i tilfelle vil bli sentrale i videreutviklingen av et mer bærekraftig samfunn, der mange fossile energikilder kan bli erstattet av fornybar overskuddsenergi.

Ingvald Torblå, Direktør Odda Technology, Styreleder Hardanger Industri

Flere nyheter

Se under og følg med for aktuelle nyheter om
Odda Technology.

Se alle nyheter