Prosjekt 3D Digitalisering

Skal redusere tiden fra tegnebord til produksjonsoppstart

Odda Technology har initiert et prosjekt der de vil digitalisere prosessen fra design til produksjonsstart for produkter med lavt produksjonsvolum. Innovasjon Norge støtter prosjektet og medspillerne er de store ingeniørselskapene som designer utstyr og komponenter til olje- og gassindustrien. Med seg på laget har de også samarbeidspartneren Digitread.

– Lavkostlandene slår oss gjerne isolert sett på timepriser for personell, og det er en viktig grunn til at den norske industrien ikke er spesielt store på serieproduksjon. Det vi imidlertid er veldig gode på er å produsere deler og komponenter i mindre serier der det stilles svært høye krav både til kvalitet, nøyaktighet og presisjon.

Vår produksjon av koblingsdeler til subseaindustrien er eksempler på sånne produkter. Det er også systemindustriens leveranser til offshorenæringen. Dette er leveranser som har gjort Norge verdensledende på undervannsteknologi, sier Ingvald Torblå som er administrerende direktør i Odda Technology.

Olje- og gassindustrien har bidratt til å utvikle den norske mekaniske industrien og gitt denne delen av leverandørindustrien mange oppdrag over hele landet.

– Men det er ikke gitt at dette fortsetter av seg selv. Vi konkurrerer med bedrifter over hele verden, samtidig som olje- og gasselskapene ser etter måter å redusere sine kostnader på kontinuerlig. Norge er et verdens beste velferdssamfunn, men det har også ført til at vi har vi et høyt kostnadsnivå.  Derfor klarer vi ikke å konkurrere på lønnsnivå, men må heller finne smartere måter å jobbe på slik at produksjonen vår blir konkurransedyktig gjennom økt effektivitet. Dette er kjernen i prosjektet som vi nettopp har initiert, forklarer Torblå.

Vil digitalisere inputfasen


Odda Technology produserer ganske mange produkter av noenlunde samme type, men til forskjell fra vanlig serieproduksjon er som regel hvert enkelt produkt spesielt designet for å passe til ett bestemt anlegg på havbunnen. Derfor betegnes gjerne denne produksjonen som én-stykk-produksjon. Hvert enkelt produkt må designes, beregnes, beskrives og dokumenteres i detalj før det kan produseres hos Odda Technology, og det er nettopp prosessen fra kundens tegnebord til produksjonsstart som de nå vil effektivisere:

– Enkelt forklart tegner ingeniørene ute hos kundene våre de produktene de skal ha og sender oss omfattende dokumentasjon i modeller med tilhørende spesifikasjoner som pdf’er som egentlig bare er bilder av papirark.

Deretter må våre ingeniører håndtere disse dataene manuelt og «digitalisere» dem. I tillegg modelleres produktene på en litt annen måte enn det produsentene må ha dem for å kunne produsere delene. Derfor må vi som hovedregel alltid supplere med vår produksjonsteknologi og tegne dem om. Til sammen er alt dette tidkrevende prosesser som har store forbedringspotensialer, fortsetter han.

Dagens metode er arbeidskrevende og krever mye kunnskap. Kunnskapen i seg selv er svært relevant for denne bransjen, men vi må sikre at den videreutvikles og at den i større grad enn i dag bidrar til effektivitetsforbedring. Derfor er Odda Technology pådrivere for at bransjen utvikler systemene sine slik at produsentene kan gjøre inputdelen mer automatisert og med det sette kunnskapen inn i en fullt digitalisert prosess.

– I dette prosjektet skal vi analysere hva som må til for at kundene kan levere fra seg fulldigitale pakker som vi kan importere slik at oppsettet hos oss automatiseres. Da snakker vi om å utvikle en ny standard for digital utveksling av komponentinfo, fra design til ferdige deler.

Systemindustriens neste steg


Digitaliseringsprosjektet fikk tilsagn om finansiering fra Innovasjon Norge i fjor høst, bevilgningen er betydelig og prosjektstart er tidlig i 2021.

– De store, fremoverlente ingeniørselskapene som designer utstyr og komponenter til olje- og gassindustrien har sett verdien av dette prosjektet og derfor meldt at de vil være med, mens Digitread skal være systemleverandører og samarbeidspartner på IT-siden, sier Torblå.

Målet er at kundene, når de først designer nye produkter, legger alle kravene de har til produktene sine inn i 3D-modeller som kan brukes som produksjonsgrunnlag uten videre bearbeidelse.

Målet er også å etablere en bransjestandard der data fra flere systemer kan konverteres slik at produsentene kan lese dem direkte og vi som produsenter kan levere tilbake as-built data i 3D modellene.

– Prosjektet har potensiale til å gi systemindustrien et konkurransemessig kvantesprang. Norge er allerede gode på å utvikle og produsere verdens mest avanserte deler, det neste store steget innen systemindustrien er reell digitalisering av denne type prosesser.

Formålet er å bidra til at industrien vår kan jobbe smartere og mer effektivt slik at vi opprettholder kompetanse, arbeidsplasser og verkstedindustri i Norge. Prosjektet vil også kunne bidra til synergier inn i andre bransjer og anses i tillegg også å ha en global skalerbarhet, tilføyer Torblå.

Viktig for Norge


– Nettopp denne typen utviklingsprosjekter er uhyre viktig dersom vi fortsatt ønsker å beholde norsk industri og norske arbeidsplasser i Norge, sier Magnus Normann. Han er administrerende direktør i Digitread, et selskap som tilbyr digitale løsninger som setter industrien i stand til å arbeide smartere, raskere og mer kostnadseffektivt.

– Siden dette digitaliseringsprosjektet har stor betydning på mange områder ser vi frem til å delta med vår spisskompetanse og lange erfaring slik at vi bidra til å skape et godt resultat som til syvende og sist kommer hele samfunnet til gode, avslutter Normann.

systemindustri-subseaprodukter

Flere nyheter

Se under og følg med for aktuelle nyheter om
Odda Technology.

Se alle nyheter