Grønn Energi – Hardanger Hydrogen Hub

Hardanger Hydrogen Hub.

Industri utviklingsmiljøene i Ullensvang har nådd fram med spennende planar gjennom å få offentlig status som et «Grønn plattform prosjekt» og kan nå begynne å jobbe videre med realisering av industri utviklings prosjektet i Tyssedal og Odda.

Hardanger Hydrogen Hub
Hardanger Hydrogen Hub. Odda Technology. Tizir. Hardanger Industi. TechnipFMC Kongsberg

Illustrasjon – Ingvald Torblå – Odda Technology

 

Hardanger Hydrogen Hub er et utviklingsprosjekt i Tyssedal/Odda etter initiativ fra næringsforeningen Hardanger Industri, og teknologibedriftene Tizir Titanium & Iron og Odda Technology.

Hardanger Hydrogen Hub prosjektet er en videreutvikling av Tizir’s hydrogen konverteringsplaner, der det kan være behov for store mengder hydrogen og det sees på muligheten for å både produsere og lagre hydrogen i området i tilknytting til dette behovet.

Prosjektet blir nå utviklet som et samarbeidsprosjekt i et konsortium av industribedrifter bestående av Statkraft, Tizir, TechnipFMC Kongsberg og Odda Technology

Odda Technology er prosjekteier og med oss i konsortiet er Næringshagen i Ullensvang, GCE Ocean Technology, Kongsberg Innovasjon og Ullensvang Kommune.

Prosjektet er et godt eksempel på hvordan industrien er førende for samfunnsutviklingen, her med et prosjekt som har med alle 3 nivåene i industrien: energi, prosess og system. I tillegg samarbeider teknologimiljøer både i vest og øst

Flere nyheter

Se under og følg med for aktuelle nyheter om
Odda Technology.

Se alle nyheter